Generalforsamling 2024

Onsdag d. 14/2-2024 kl. 18.00

Der indkaldes til ordinær – Generalforsamling 2024.
B E M Æ R K – grundet spisning er tidspunktet allerede kl. 18.00

Danmarks Veteraner Kronjyllands ordinære generalforsamling 2024.


Program:

Fanen føres ind.

Uddeling af årstegn / diplomer / -medaljer.

Generalforsamling efter vedtægterne:
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

5. Valg af formand – på valg er Hans Christian Mortensen (villig til genvalg)

6. Valg af bestyrelsesmedlem – på valg er Ernst Kristensen (er ikke villig til genvalg)

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er Bo Styhm og Jan Nielsen

8. Valg af revisor – nuværende er Bo Styhm og revisorsuppleant -nuværende er Karl Sørensen

9. Eventuelt.

Fanen føres ud.

Vel mødt til en hyggelig aften !


Hilsen
Bestyrelsen

Resume – 14/2:

Referat – Generalforsamling d. 14. februar 2024

Indledning og velkomst. Deltagelse af landssekretær Morten Jørgensen.

Fanen føres ind.

1 minuts stilhed til ære for de medlemmer vi har mistet siden sidste generalforsamling.

Uddeling af medaljer – anciennitetstegn. Nyt æresmedlem, Ernst Kristensen.

Herefter pause og spisning.

Dagsorden jf. vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5. Valg af formand – på valg er Hans Christian Mortensen (modtager genvalg).

6. Valg af bestyrelsesmedlem – på valg er Ernst Kristensen (modtager ikke genvalg).
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er Bo Styhm og Jan Nielsen
8. Valg af revisor – nuværende er Bo Styhm og revisorsuppleant -nuværende er Karl Sørensen.
9. Eventuelt.

Ad.1: Forslag: Aage Pedersen – Valgt

Ad.2: Se skriftligt bilag. Taget til efterretning med klapsalver.

Ad.3: Se skriftligt bilag. Taget til efterretning med klapsalver.

Ad.4: Ingen forslag modtaget.

Ad.5: Hans genvalgt.

Ad.6: Bo Styhm vælges.

Ad.7: Ernst Kristensen og Martin F. Holm Rasmussen vælges.

Ad.8:

Revisor – Karl Sørensen genvælges.

Revisorsuppl. – Ulrik Leth genvælges.

Ad.9:

Foslag fra Aage om at bruge virksomhedsbesøg som medlemsaktivitet.

Kort præsentation og gennemgang af den nye hjemmeside.

Skjold uddeles som tak for engagement gennem mange år i bestyrelsen.

Tak for deltagelse til Morten Jørgensen fra hovedbestyrelsen, modtager herefter en feltration.

Morten J. Takker for invitation og anerkender valget af et meget ungt bestyrelsesmedlem (suppleant) i form af Martin.

Aage modtager tak for indsatsen som dirigent.

Fanen føres ud.

Referent: Bo R. Styhm